6-р сарын 21-ний Хамамацу

2019 оны XNUMX-р сар.

Энэ жилийн хамгийн их хүлээгдэж буй үдэшлэг болох XXI Festa Junina de Хамаматсу Хамаматсугийн Бразилийн Католик шашны нийгэмлэг (25 жилийн найдварын бүлгийн дурсгал) 6-р сарын 30-д болж, уг арга хэмжээнд Эцэг Эваристо Хига, Хамамацу консул Эрнесто Отто Рубарт нар оролцов. Арга хэмжээнд ганг, капоэйра болон Бразил, Перу, Японы бүжгийн бүлгүүдийн танилцуулга байсан.

 • 21-р Hamamatsu 1 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 2 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 3 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 4 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 5 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 6 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 7 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 8 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 9 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 10 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 11 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 12 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 13 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 14 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 15 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 16 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 17 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 18 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 19 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 20 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 21 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 22 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 23 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 24 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 25 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 26 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 27 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 28 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 29 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 30 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 31 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 32 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 33 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 34 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 35 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 36 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 37 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 38 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 39 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 40 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 41 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 42 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 43 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 44 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 45 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 46 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 47 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 48 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 49 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 50 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 51 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 52 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 53 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 54 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 55 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 56 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 57 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 58 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 59 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 60 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 61 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 62 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 63 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 64 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 65 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 66 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 67 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 68 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 69 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 70 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 71 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 72 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 73 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 74 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 75 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 76 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 77 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 78 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 79 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 80 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 81 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 82 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 83 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 84 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 85 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 86 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 87 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 88 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 89 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 90 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 91 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 92 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 93 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 94 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 95 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 96 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 97 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 98 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 99 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 100 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 101 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 102 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 103 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 104 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 105 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 106 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 107 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 108 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 109 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 110 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 111 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 112 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 113 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 114 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 115 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 116 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 117 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 118 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 119 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 120 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 121 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 122 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 123 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 124 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 125 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 126 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 127 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 128 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 129 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 130 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 131 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 132 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 133 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 134 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 135 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 136 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 137 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 138 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 139 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 140 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 141 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 142 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 143 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 144 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 145 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 146 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 147 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 148 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 149 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 150 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 151 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 152 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 153 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 154 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 155 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 156 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 157 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 158 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 159 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 160 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 161 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 162 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 163 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 164 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 165 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 166 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 167 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 168 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 169 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 170 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 171 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 172 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 173 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 174 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 175 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 176 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 177 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 178 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 179 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 180 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 181 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 182 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 183 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 184 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 185 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 186 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 187 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 188 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 189 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 190 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 191 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 192 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 193 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 194 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 195 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 196 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 197 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 198 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 199 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 200 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 201 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 202 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 203 6-р үдэшлэг
 • 21-р Hamamatsu 204 6-р үдэшлэг

Сэтгэгдэл үлдээнэ үү:

Кэй чамайг хүлээж байна
Энд сурталчлах
Вэбсайтын гарын авлага
Компанийн бүртгэл - Guia Canal Japao
Клуб Mokuhyou Shinbun
Webjournal - Холболт Япон