Сэтгэгдлийн тайлбар

1-ийн тайлбар бодлого

Япон холболт ® Гуиа Канал Японтой хамтран янз бүрийн сэдвүүдээр нэвтрүүлж, бодит мэдээг үнэ төлбөргүй түгээхэд анхаарлаа хандуулж байна. Бүх уншигчдад аливаа уншигч эсвэл зочин энэ вэбсайт дээрх нийтлэлд сэтгэгдэл бичих боломжтой боловч тэвчихгүй болно.

Ангилалууд | зар сурталчилгаа эсвэл спам.
Тэд нөхцөл байдлаас гадуур (сэдэвчилсэн).
Энэ нь гүтгэлгийн агуулгатай, бусдыг доромжилсон, доромжилсон "үл хүндэтгэсэн" гэсэн үгс агуулсан болно.
Өмнөх сэдвүүдэд нийцсэн улс төр, үзэл суртал, шашны үзэл бодлыг илэрхийлсэн сэтгэгдэл.
Хэрэглэгч | уншигч | зочин нь өөр хүний ​​нэр, байгууллага эсвэл компанид тайлбар өгөх боломжгүй.
Зохисгүй санаануудыг тараах.
Өгүүллийн агуулагтай холбоотой холбоосоос бусад холбоосыг тодруулах.

Тиймээс захиргаа нь дээр дурьдсан шалгуурын дагуу урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр аливаа тайлбарыг хасах эрхтэй болно.

Хэрэглэгч "сэтгэгдлийн зохиогч" сэтгэгдэл бичсэн мөчөөс эхлэн "тайлбар" оруулсан агуулгыг өөрөө хариуцна. Тэгэхээр, хэрэг хариу өгөхийг хүсэх хуулийн дагуу Түүний хэлсэн үгэнд.

Энэ баримт бичиг нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр шинэчлэлтийг явуулж болно., үе үе тоймыг санал болгож байна.

Кэй чамайг хүлээж байна
Энд сурталчлах
Вэбсайтын гарын авлага
Компанийн бүртгэл - Guia Canal Japao
Клуб Mokuhyou Shinbun
Webjournal - Холболт Япон