Компанийн бүртгэл

※ 99 Бүртгэгдсэн Компаниудтай нэгдээрэй

Компанийн бүртгэл 1

Сард ердөө 500 иенээр бүртгүүлээрэй

Энд танай компани манай уншигчдад онцгой анхаарал хандуулах болно. Сард ердөө 500 иенээр.

Танай компани хамгийн том компанийн нэг хэсэг байх болно ГАРЫН АВЛАГА бүхэлд нь Япон руу чиглүүлсэн, а Удирдамж Японд оршин суудаг гадаадын иргэдэд чиглэсэн.

Япон дахь 5.000 гаруй уншигч (хүмүүс) манай ӨДӨР порталд ханддаг.

Компанийн бүртгэл 2

Компанийн бүртгэл 3

Facebook-ийн

Энэхүү мэдээллийг задлах нь бидний эзэмшдэг 47-ээс олон бүлэгт хийгддэг бөгөөд мөн IMBOX хувийн мессежээр дамжуулан Messenger дээр гардаг.

Имэйлүүд

Цахим шуудангаар тодруулга хийх нь манай бүлгийн Японд амьдардаг гадаадын иргэдийн дунд хийгддэг. 

WhatsApp

WhatsApp-аар дамжуулан мэдээллийг хувийн мессежээр дамжуулан, мөн бидний үүсгэсэн жагсаалт, бүлгээр дамжуулан хийдэг.

LINE

LINE-ээр дамжуулан тодруулах нь хувийн мессеж болон бидний бүтээсэн бүлгүүдээр дамжуулан хийгддэг.

Нийгмийн сүлжээ

Facebook, Instagram, Tumblr, Pinterest, Twitter гэх мэт олон нийтийн сүлжээнд хэд хэдэн нийтлэл байрлуулсан.

YouTube-ийн

YouTube дээрх мэдээллийг манай суваг (Guia Canal Japão) -ээр дамжуулан хийдэг.

SMS

(УТАС ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН Мессежүүд)

SMS-ээр дамжуулан түгээх нь Япон дахь Бразилийн нийгэмлэгт нийтлэг мессежээр дамждаг.

Уншигчдынхаа өмнө гарч ирж байгаа зарим компаниудыг доороос харна уу

Компанийн бүртгэл 4
Компанийн бүртгэл 5
Компанийн бүртгэл 6
Компанийн бүртгэл 7
Компанийн бүртгэл 8
Компанийн бүртгэл 9
Компанийн бүртгэл 10
Компанийн бүртгэл 11
Компанийн бүртгэл 12
Компанийн бүртгэл 13
Компанийн бүртгэл 14
Компанийн бүртгэл 15
Компанийн бүртгэл 16
Компанийн бүртгэл 17
Компанийн бүртгэл 18
Кэй чамайг хүлээж байна
Энд сурталчлах
Вэбсайтын гарын авлага
Компанийн бүртгэл - Guia Canal Japao
Клуб Mokuhyou Shinbun
Webjournal - Холболт Япон